شلاق وحشیانه بر بدن یک آذربایجانی به دلیل خوردن مشروب

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز ( محا) ٬ براساس اخباری که در رسانه های مطرح شده است روز گذشته در تبریز جوانی را بخاطر خوردن مشروب شلاق زدند.

قوه قضائیه ایران شرب خمر را جرم دانسته و می تواند با توجه به تعداد موارد آن ٬حکم شلاق ٬ حبس و حتی اعدام صادر کند.