شلاق خوردن یکی از جوانان آذربایجان، بخاطر بردن پرچم اذ‌ربایجان به استادیوم/ توحش فاشیزم

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) یکی از طرفداران تیم تراکتور ، بخاطر بردن پرچم آزربایجان به استادیوم به سختی شلاق خورده است.

این وحشیگری و رفتار فاشیستی در حالی صورت می گیرد که طرفداران نفت آبادان ، قبلا پرچم برزیل و طرفداران پیروزی و استقلال ، پرچم ارمنستان و پرچم جعلی ارامنه اشغالگر قره باغ را به استادیوم برده و به اهتزاز در آورده اند.

سکوت در برابر این رفتار فاشیستی و کسانی که مدافع این گونه جنایتها علیه فرزندان آذربایجان می باشند به هیچ وجه قابل تحمل نیست.

Comments: 0

رفتن به نوارابزار