شرم بر مردانی که برای دیدن فوتبال به استادیوم می روند/ مسیح علینژاد

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) شرم شرم بر تک تک مردان اگر بعد از مرگ دختر آبی دوباره وارد استادیوم‌های صدهزار پسری شوند بی‌آنکه خودسوزی خواهرشان به خاطر حق ساده ورود به همان استادیوم ذره‌ای برای‌شان مهم باشد که دست از همدستی با ظالم بردارند . تحریم کنید استادیومی را که روحانیون واپسگرا چهل سال به شما صدقه دادند تا خواهران تان به خاطر همان شادی جان بدهند.
روز تاسوعا برای هزار و چهارصد سال پیش مرثیه می‌خوانید و گریه می‌کنید اما جسد سوخته‌ی دختری که فقط شادی و زندگی می‌خواست دلتان را نمی‌لرزاند. این چه دینی است که شما را نسبت به ظلم همسایه تان که در چند‌قدمی‌تان سوخت و‌ جان داد اینچنین بی‌تفاوت هستید اما ریاکارانه بزای هزار و چهارصد سال پیش بر سر و‌سینه می‌زنید؟

رفتن به نوار ابزار