شرط دولت ‌برای مذکره مجدد غربی‌ها در‌باره برجام/‌ عذرخواهی کنند

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) رحمانی فضلی وزیر کشور در شورای اقتصاد مقاومتی در کرمانشاه گفت:

برای مذاکره مجدد، باید ‌تمام تعهدات را انجام دهند و از ملت ایران عذرخواهی کنند

ما با کسی که مذاکره کردیم و به توافق رسیدیم اما پایبند نبود نمی‌توانیم دوباره مذاکره کنیم و این کشورها در اجرای توافقنامه‌های خود طرف مذاکره را در حد یک کشور قدرتمند لحاظ نمی‌کنند اما ما در نظام بین‌الملل قواعد را رعایت می‌کنیم.

هیچکس مخالف مذاکره نیست و همیشه آمادگی داریم اما مشروط بر اینکه حقوق یکدیگر مورد احترام قرار گیرد

سطح برخورد آنها نظامی است و مرتب تهدید می‌کنند اما به طور یقین قدرت رویارویی نظامی با ایران را ندارند

سطح دوم برخورد آنها مباحث اقتصادی است و در این حوزه با اقدامات انجام شده تکانه‌هایی ایجاد کرده‌اند

سطح سوم برخورد دشمن تنش‌های اجتماعی است زیرا محور اصلی و ثقل پایداری و امنیت نظام در این حوزه و رضایتمندی مردم بالاترین قدرت است.

معیشت مردم، اشتغال جوانان، درآمد ارزی و سرمایه‌گذاری برای ما مهم است