شاهزاده بابک میرزای قاجار٬ در کانون توجه افکار عمومی ایران قرار گرفته است

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا)، “بابک میرزای قاجار” از بازماندگان سلاطین “امپراطوری قاجاریه” یا “ممالک محروسه ایران” که ۱۳۱سال در ایران حکمرانی کردند، امروزه در کانون توجه ایرانیان قرار گرفته است.

این شاهزاده آریستوکرات، شیک پوش، خوش برخورد، مبادی آداب و نکته سنج که اخیرا از ایران و همچنین کشورهای ترکیه و اذربایجان دیدار کرده است در گفتگو با خبرنگاران گقته است: “من عاشق ایران و اذربایجان و ترکیه هستم. ملتهای این سه کشور باید در زیر یک سقف جمع شوند.”

این شاهزاده قاجاری در یکی از مصاحبه های خود با رسانه های ترک گفته است:” ببیبنید من از ایران می آیم و با شما به زبان ترکی صحبت می کنم و نیمی از مردم ایران قادر به درک زبان ترکی هستند.”

سلسله قاجاریه در میان سال های۱۹۲۵-۱۷۹۴ در ایران حکمرانی کردند. بخش بزرگی از توان سلسله قاجاریه صرف مبارزه با روسها در برون مرزها و خرافات و بیسوادی در درون مرزها شده است.

مورخین و محققینی که به دور از سیاست زدگی تحقیق و تالیف می کنند قاجاریه را آغازگر دوران روشنگری و رنسانس در ایران می دانند. به عقیده آنان این روند با دورنگری و تلاشهای حیرت انگیز عباس مبرزای قاجار آغاز شد و در دوران ناصرالدین شاه به اوج خود رسید. نوآوریهای و نوگراییهای این شاه روحانیون مرتجع را بر آشفت به گونه ایکه میرزا رضای کرمانی به فتوای آنان شاه مقتدر ایران را به قتل رساند.

در عهد مظفرالدین شاه برای نخستین بار در تاریخ ایران، بدون اینکه خونی ریخته شود پادشاه صدای ملت معترض را شنید و به موجب فرمانی تاریخی، ملت ایران بدون هر گونه تبعیض قومی و زبانی و دینی صاحب مجلس و عدالت خانه شدند. این واقعه به قدری مهم است که در خلال صدها سال گذشته مشابه چنین انقلاب سفیدی را نمی توان در تاریخ ایران مشاهده کرد.

در دوران محمدعلی شاه دخالتهای روسیه از حد گذشت و مجلس شورای ملی به توپ بسته شد و به دنبال ان آذربایجان همچون اقیانوسی متلاطم شد و صغیر و کبیر آن به نام حفاظت از آزادی و عدالت قیام کرد.

در نهایت دوران احمدشاه جوان که دمکرات ترین، مدرنترین، روشنفکرترین و قانونمندترین شاه ایران بود دیری نپایید و در اثر خیانت سردار سپه و حمایت بریتانیا٬ کودتایی در ایران رخ داد که سبب انقراض غیر قانونی و غاصبانه سلطنت قاجاریه به رغم مخالفت مردم شد.

اما نباید فراموش کرد که خبرگزاری میکروفون نیوز به هیچ وجه به دنبال تشویق تاسیس مجدد نظام سلطنتی نیست. میکروفون نیوز به دنبال جمهوری است. آنهم جمهوری ای مبتنی بر پلورالیزم٬ لیبرالیزم٬ فدرالیزم٬ پارلمانتاریزم و لاییسیزم.

هدف ما بیان این حقیت است که پدر بزرگ٬ پدر و نوه خاندانی که دو کودتا علیه دولت و ملت قانونی خود مرتکب شده اند و با دست یازیدن به قتل روشنفکران و مخالفان و مبادرت به نسل کشی و قتل عام  ملت خود در ممالک و ایالات سراسر ایران کوشیده اند تا اساس سلطنتشان را تقویت کنند به هیچ وجه شایسته ذره ای توجه از سوی ملت نیستند.

کسانی که با دزدیدن تاج و تخت مشروع دیگران خود را شاه و شاهزاده می نامند نه شاه و شاهزاده بلکه دارو دسته ۴۰ حرامی بغداد هستند!

اردوی ممالک محروسه ایران به رهبری فتحعلیشاه قاجار و عباس میرزای کبیر به مدت ده سال در برابر اردوی امپراطوری روسیه که قویترین ارتش جهان بود ایستادند و بی نظیرترین فداکاریهای تاریخ معاصر را از خود نشان دادند. این در حالی است که د رروز سوم شهریور ماه سال ۱۳۲۰ رضا شاه با ۱۰ دقیقه تاخیر کشور را به دست مهاجمین سپرد و فرار کرد . این خود مهمترین دلیل مردمی بودن پادشاه قاجار و غیر مردمی بودن رضا شاه بود که در تبعید درگذشت. پسرش نیز در تبعید مرد و احتمالا نوه اش نیز در تبعید خواهد مرد.

ایران کشوری۸۰ میلیونی و سرزمینی کثیرالمله٬ کثیرالمذهب و کثیرالدین است که از اقوام٬ مذاهب و ادیان متعددی برخوردار می باشد. در ایران بترتیب ترکها (آذربایجانیها٬ ترکمنها٬ قشقائیها٬ افشارهای خراسان٬ خلجها٬ قزاقها…)٬ فارسها٬ عربها٬ لورها (بختیاریها٬ لکها…) کردها( کرمانجي،گوراني٬ مکري، سنندجي، سوراني…)٬ مازنیها٬ گیلها٬تاتها٫ تالشها٬ گالشها٬ ارامنه٬ آسوریها٬… و مذاهب شیعه٬ سنی (شافعی٬ حنفی٬ حنبلی)٬ دراویش و اهل حق٬ بهائیان و ادیان مسیحی (کاتولیک رومی، پروتستان، ارتدکس٬ انگلیکان…)٬ زرتشتی٬ یهودی٬ صابئی … و همچنین ناخداباوران زندگی می کنند.

رفتن به نوارابزار