سیل ویرانگر در شهر تاریخی کلات

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) تصاویر منتشر شده از شهر تاریخی و ترک نشین کلات در استان خرسان شمالی نشان می دهد که در نتیجه بارندگیهای اخیر سیل ویرانگری راهی شهرها، روستاها و مزارع این منطقه شده و خسارات گسترده ای را به همراه آورده است.

تصویر فوق نشان می دهد که یکی از میدانهای اصلی شهر کلات در اب غرق شده است.

هنوز از میزان تلفات احتمالی این سیل زارشی دریافت نشده است.

از کمک رسانی نیروهای دولتی خبری نیست و مردم با امکانات شخصی در حال مبارزه با سیل هستند.

به یاری کلات بشتابیم.

Comments: 0

رفتن به نوارابزار