سیلاب لرستان/ قطع ارتباط با مردم در بیشتر مناطق

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا)٬سیلاب لرستان ارتباطات لرستان را قطع کرده است.
با سامانه بارشی فردا یکشنبه 11 فروردین 98 وضعیت بدتر میشود. بنا بر گزارشات صفحات اجتماعی٬ مردم میگویند در سیلاب لرستان و سکوتی مرگبار، کسی صدای ما را می شنود؟! راه های ارتباطی به روستاهای معمولان پلدختر قطع شده و چند روز که مردم نه آب دارند نه برق کسی به داد مردم نمیرسد.

اتفاقات پلدختر و معمولان بایکوت خبری شده است. البتە نە اینکە بقیە مناطق را بخوبی پوشش دادەاند.
سیل نشان داد کە مردم تنھا خود باید بە فکر خود باشند و نظام فساد در فکر مردم نیست.روستای بابازید پلدختر از لرستانصدای حکایت از بی مهری استانداران و فرمانداران و آقایان مسوول دارد. می گوید آمده اند و رفته اند و دریغ از آنکه حتی یک پمپ برای خالی کردن آب فرستاده باشند. دور روز و دو شب از قرار گرفتن آسمان گذشته اما خانه هایشان هنوز زیر آب است.

Comments: 0

رفتن به نوارابزار