سیستانی ختنه دختران را حرام دانست

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) آیت الله سیستانی در پاسخ به پرسشی در مورد ختنه زنان و دختران آن را حرام دانست.

پرسش: آیا ختنه دختران واجب است یا فقط مستحب و سنت است ؟

پاسخ: اگر منظور از ختنه دختر بریدن پوسته عضو جنسی زن (خروسه) باشد، صحیح آنست که این کار سنت شرعی نیست، بلکه در صورتی که به دختر آسیب برساند حرام می باشد .
و اما قطع خود عضو جنسی زن و یا قطع قسمتی از آن به یقین جنایتی در حق دختر محسوب می شود و برای والدین هیچگونه مجوّزی در اقدام به آن وجود ندارد .
Comments: 0

رفتن به نوارابزار