سیزده سال حبس به جرم عدالت خواهی/ مختار ابراهیمی

فاشیست ها رو سفید شدند، نازیستها رو سفید شدند، و هر چه نژاد پرست بود با این حکم رو سفید شد. دولت ایران گوش فلک را کر کرد از بس که ادعا می کند ما حافظ حقوق بشر هستیم و حقوق بشر را از بیخ اجرا می کنیم.

کاظم صفا بخش قاتل نیست، اختلاسگر نیست، دزد سر گردنه نیست، تروریست نیست، مواد مخدر قاچاق نمی کند تنها جرم ایشان اعلام وجود هویت خویش است که می گوید من تورکم.

اگر قانون اساسی جغرافیای ایران را بی ارزش بدانیم، در کجای اسلام اشکار نمودن هویت وجودی جرم شناخته شده و مجرم را به سیزده سال حبس محکوم می کنند؟ روی هر چه نژادپرست افراطی را هم با این حکم تان سفید کردید. سازمان ملل را با تبلیغات پوچ و دروغین فریب می دهید حال آنکه که حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی حتی در افکارتان هم نمی گنجد. از سیستم قضایی دولت ایران یک خواسته دارم. تمام اسناد و مدارکی که در اختیار دارند جمع کنند و شدت فعالیت کاظم صفا بخش را در مقابل قانون اساسی ایران و عرف جغرافیای ایران و همچنین با شریعت اسلامی و شیعه گری به عدد ده ضرب کنید
و به دادگاه کیفری بین المللی بفرستید. اگر به یک روز حبس تعزیری رای بدهند تمام اموالم را مصادره کنید.
عدالت گستری اسلامیت را زیر سوال نبرید و چهره پان آریاییسم و نژاد پرستی افراطی را پشت اسلام شیعی مخفی نکنید. امام خمینی به یقین می دانست که انقلاب مسیر خود را از طریق عوامل نفوذ بیگانگان کج خواهد کرد که می فرمود. نگذارید انقلاب به دست نااهلان بیافتد. چهره انقلاب با چنین سیستم قضایی و با چنین قضات ضد انقلاب، پیر و فرسوده به نظر می رسد.

✍مختار ابراهیمی

رفتن به نوار ابزار