سیزدهمین سالگرد انتشار ویژه نامه فدرالیسم توسط نشریه دیلماج در تهران گرامی باد/ فرزاد صمدلی

13 سال پیش دردی ماه سال 1384، نشریه «دیلماج» در اقدامی بسیار شجاعانه، روشنگرانه و اینده نگرانه اقدام به انتشار ویژه نامه ای در مورد مقوله «فدرالیسم» کرد.
فدرالیسم (به مثابه یک ساختار سیاسی- حقوقی) در طول قرن اخیر، یکی از تابوهای بزرگ امنیتی در ایران بوده است.
درچنین شرایطی انتشار ویژه نامه ای برای تشریح جایگاه و اهمیت فدرالیسم، آنهم در کشور استبداد زده ای چون ایران، بی تردید به مثابه مبارزه ای خیره کننده و کم نظیر است. این مهم را مدیون مهندس علیرضا صرافی صاحب امتیاز و مدیرمسئول این ماهنامه ممتاز اجتماعي, سياسي, فرهنگي و اقتصادي هستیم که به دو زبان فارسي و تركي همراه با تلاش و تقلایی خستگی ناپذیر و جسورانه در تهران منتشر شد.

اگرچه دیلماج توقیف شد و ارمغان آن برای مهندس صرافی و بسیاری از دیگر نویسندگان و دست اندرکاران انتشار آن، زندان و اخراج از کار بود اما یقین دارم که آتش این نشریه که هرگز برای بقایش با ماموران رژیم مماشات نکرد در آتشگاه قلب جامعه آذربایجان، ایران و تک تک روشنفکران و‌ ازادیخواهان همچنان زبانه می کشد.
توجه داشته باشیم که سختی و عواقب گفتن سخن مخالفی در درون شکنجه گاهی در داخل ایران، به هیچ وجه قابل مقایسه با عوارض گفتن همان سخن در تفرجگاهی در خارج از ایران نیست.
چرا که،
دوصد گفته چون نیم کردار نیست!

به جزئیاتی از مطالب این ویژه نامه توجه فرمایید:

ماهنامه ديلماج

ماهنامه اجتماعي, سياسي, فرهنگي, اقتصادي به زبان فارسي، تركي

شماره 16، دي 1384،‌ 130 صفحه

مقاله ها
سخن ديلماج ص 5
نگاهي به واقعيت تنوع قومي و ملي ايران و چشم اندازي از ايران فدرال
عليرضا صرافي ص 6

فدراليسم و طراحي عملي از آن براي ايران
آيدين صادقي ص 22

فدراليسم تنها رهيافت ممكن در همگرايي ملي
كامران كشتيبان ص 42

فدراليسم و دموكراسي در ايالات متحده
ديويد بادرهامر مترجم: قربان عباسي ص 50

فدراليسم و مساله ترك در ايران
سعيد متين پور ص 58

فدراليسمه دوغرو
حسن راشدي ص 62

گله چگه ساري
اكبر آزاد ص 64

فدراليسم به مثابه يك ميراث ، به مانند يك فرصت
فرزاد صمدلي ص 68

فدراليزم و اقتصاد
يانار دنيز ص 72

افق فدراليسم در خاورميانه
آيتان تبريزلي ص 80

كثرت باروري و مردم باوري به مثابه بستر فدارليسم
مهران تبريزي ص 88

يادداشتها
غلامرضا اماني ص 90

يادداشتها
هدايت ذاكر ص 91

مصاحبه ها
تا ساختارهاي حقيقي شكل نگيرند
عفار فرزدي ص 92

فدراليسم ، ادامه سياست هويت
عيسي نظري ص 104

فدراليسم در ايران
حبيب يكتا ص 108

من معتقد به حكومت فدراتيو هستم
ناصر سادات اشكوري ص 114

اقتباس از فیس بوک فرزاد صمدلی

Comments: 0

رفتن به نوارابزار