سومین جلسه دادگاه عباس لسانی در اردبیل برگزار شد

روز یکشنبه 26 خرداد 1398 سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات عباس لسانی، فعال ترک (آذربایجانی) محبوس در زندان اردبیل در شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر برگزار شد.

آقای لسانی با دفاع از خود، اتهامات مطرح شده در این پرونده را بی اساس و فاقد مستندات حقوقی و حقیقی دانست. دادگاه به جهت حجیم بودن گزارشات اداره اطلاعات و اوراق پرونده مقرر کرد که ادامه رسیدگی به پرونده در جلسه ای دیگر برگزار شود که با صدور احضاریه در روزهای آینده تعیین وقت خواهد شد.

گفتنی است عباس لسانی، در تاریخ ۲۵ دیماه ۹۷ در پی حضور در شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز که پس از اعتراض وی به نحوه دادرسی و درخواست واخواهی مجدد وی تشکیل شده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اردبیل منتقل شد.

رفتن به نوار ابزار