سهم پول کثیف در حجم نقدینگی کشور چقدر است؟

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) سهم پول کثیف در حجم نقدینگی ایران بسیار بالا است.