سندی معتبر از آرشیو خانوادگی مبنی بر استفاده از نام ” آذربایجان” قبل از “ایران”

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)، اسناد معتبر از آرشیوهای مختلف از جمله اداری، دولتی و بعضا خانوادگی در رابطه با نام ممالک محروسه قاجار انتشار می یابد که سندی واضح از باب تایید نام ممالک محروسه سلطنتی در زمان قاجار بجای نام ایران در ایالت آذربایجان می باشد.

در این رابطه سندی از آرشیو یکی از حاکمان محلی آذربایجان انتشار یافته است.

در توضیح این سند نوشته شده است:

“این سند بتاریخ 1292 شمسی(اواخر قاجار) از آرشیو خانوادگی غلامعلی‌خان سرتیپ یافت شده است ، نکته جالب سند اول عنوان رسمی آن، “اداره مالیه مملکت آذربایجان” و همچنین کلمه تورکی “ئیل” که به معنی سال است.”

غلامعلی‌خان سرتیپ از حاکمان محلی شهرستان طسوج واقع در غرب آذربایجان بوده است.

 

 

رفتن به نوار ابزار