سفر وزیر خارجه فرانسه به ایران به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) به نقل از کاخ الیزه گزارش شده است که سفر ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه، به ایران که قرار بود طی چند روز آینده صورت گیرد به تعویق افتاده است.

پیشتر گزارش شده بود که وزیر امور خارجه فرانسه درنظر داشت مقدمات سفر امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، به ایران را فراهم کند. تعویق سفر وزیر امور خارجه فرانسه به ایران درحالی صورت گرفته است که پیشتر گزارش شد که حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، با همتای فرانسوی خود تلفنی گفتگو کرده استخبرگزاری فرانسه گزارش کرده است که در این گفتگوی تلفنی مکرون به تعدادقربانیاناعتراضات در ایران اشاره و خواهانخویشتنداریمقامات ایرانی شده است.

براساس گزارشهای رسمی در ایران دستکم۲۱ نفربر اثر این اعتراضات در ایران کشته شدهاند. همچنین گزارشها حاکی از آن است که درحدود ۱۰۰۰ نفر نیز بازداشت شدهاند. از روز پنجشنبه ۷ دیماه، اعتراض ها در شهرهای ایران آغاز شد. ابتدا این اعتراض ها شعارهای اقتصادی داشت اما به تدریج از مشهد، به کرمانشاه و سایر شهرهای ایران کشیده شد. در اعتراض های گسترده در شهرهای بزرگ و کوچک ایران، مردم معترض شعارهایی علیه نظام و رهبر ایران سر دادند.

پیشتر نیز فرانسه از تحولات اخیر در ایران وشمار قربانیان و بازداشتهاابراز نگرانی کرده بود و در همین رابطه وزارت خارجه این کشور دیروز سهشنبه (۲ ژانویه/۱۲ دی) در بیانیهای درخصوص تظاهرات در ایران گفت: “حق اعتراض آزادانه یک حق اساسی است.” تنش بین ایران و فرانسه در ماههای گذشته و بویژه پس از انتقادهای مقامات فرانسوی از نقش ایران در منطقه و همچنین برنامههای موشکی ایران افزایش یافته بود.