سربراوردن ناسیونالیزم تپوری در قايم شهر

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) اخیرا بنری در ورزشگاه وطنی شهر قايم شهر (شاهی/ علی آباد) برافراشته شد که حکایت از شکل گیری و رشد ناسیونالیزم تپوری/ طبری دارد.

سالهاست که استان مازندران که محل زندگی قوم تبری است تحت ستم شدید مرکزنشینان قرارد ارد.

نقشه افراطی برافراشته شدن در این ورزشگاه حکایت از آن دارد که ناسیونالیزم شکل گرفته در این منطقه می تواند علیه مناطق قومی ترکمنها، گیلها، تاتها، تالشها، گالشها و ترکهای آذربایجانی تهدید محسوب شود.

رفتن به نوار ابزار