سخنان دانشجوی آذربایجانی در همایش “عدالت خواهی و آینده ی ایران”

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) دانشجوی آذربایجانی روز سه شنبه ۱۶ مهر۹۸ در تالار وحدت دانشگاه تبریز عنوان کرد:
شما از سال ۹۶ به‌فکر عدالت‌خواهی افتاده‌اید، اما آذربایجان ۹۰ سال است که در راه عدالت‌خواهی گام برمی‌دارد.

طرح سه مساله ی اساسی مبنی بر تداوم تبعیص فرهنگی و انکار هویتی در آزربایجان، سیاستهای هدفمند اقتصادی برای تضعیف اقتصاد آزربایجان و کاستن شدید از قدرت سیاسی آزربایجان طی نود سال اخیر به عنوان عوامل اصلی که بستر برقرای عدالت را از بین برده اند توسط دانشجوی آزربایجانی در همایش “عدالت خواهی و آینده ی ایران” اشاره ای دقیق است به ریشه های ناعدالتی موجود در کشور، طبق گفته ی خود ایشان: “اگر این مسائل اساسی حل نشوند آزربایجان خود را فرزند خوانده ی ایران می داند و کاری با مسائل شما نخواهد داشت.” و کماکان ناعدالتی بر عدالت غالب خواهد بود.

طی این مراسم دانشجویان حاضر در سالن با در دست گرفتن کاغذ نوشته هایی که بر روی آنها شعارهایی همچون “عدالت منهای آزربایجان”، “طرح بسندگی زبان فارسی در تضاد با عدالت آموزشی است” و … اعتراض خود را به اشکال مختلف تبعیض که در قبال آزربایجان اعمال می شود نشان دادند.

جنبش دانشجویی آزربایجان همواره در طرح و مطالبه ی خواست های بر حق ملت ازربایجان نقش پیشرو و آوانگارد را بازی کرده است و در سخت ترین شرایط، خود با خلق فضا و بیان مسائل جامعه و مطالبات مردم از طرفی از شدت اختناق کاسته است، از سویی مانع از گسترش سکوت شده است و از طرفی به عنوان پیشرو در حرکات حق طلبانه نقش خود را به خوبی ایفا کرده است.

رفتن به نوار ابزار