سالانه 700 هزار تن خاک و شن وارد آرد نانوایی ها می شود

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) خبرگزاریهای داخل ایران افشا کرده اند که سالانه 700 هزار تن خاک و شن به همراه گندم و در نهایت بصورت آرد به نانوایی ها میرسد و در طبخ نان مورد استفاده قرار می گیرد.

با یک محاسبه ساده میتوان گفت هر ایرانی سالانه بطور متوسط به همراه نان حدود ده کلیوگرم خاک و ضایعات همراه آن را مصرف می کند. این موضوع با واکنش جدی مقامات مربوطه مواجه نشده است.

رفتن به نوار ابزار