سازمان مهاجرت: اخیرا نیم میلیون افغانستانی ایران را ترک کرده اند

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) بنا به گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت، در چند ماه گذشته حدود نیم میلیون نفر از افغانستانی های مقیم ایران به افغانستان بازگشته‌اند. علت بازگشت کارگران افغانستانی کاهش ارزش واحد پولی ریال در بازارهای بین‌المللی است.

تنها تا اول ماه اوت امسال تعداد افغانستانی هایی که خاک ایران را ترک کرده‌اند بیش از ۴۴۲ هزار نفر گزارش شده است. این تعداد تقریبا برابر با مجموع تعداد افغانستانی هایی است که در سال گذشته میلادی از ایران خارج شده‌اند.

در سال ۲۰۱۷ در مجموع ۴۶۶ هزار نفر از افغانستانی ها خاک ایران را ترک کرده‌ بودند.

آمار منتشر شده از سوی سازمان بین‌المللی مهاجرت مربوط به شمار افغانستانی هایی است که نام آن‌ها از سوی این سازمان به عنوان مهاجر در ایران ثبت نشده است. در واقع این افغانستانی ها کسانی هستند که بدون اوراق شناسایی معتبر در ایران کار و زندگی می‌کردند.

بنا به گزارش مقامات مسئول ایران یک میلیون و نیم تا دو میلیون مهاجر افغانستانی دیگر بدون اوراق هویت در ایران زندگی می‌کنند.

سعید بیات، مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی استان تهران، در تیرماه سال جاری با اشاره به جمعیت حدود سه میلیون نفری “اتباع بیگانه” در ایران گفته بود که نیمی از این افراد که اکثرا افغانستانی هستند، به شکل مجاز و نیم دیگر به شکل “غیرمجاز” در ایران زندگی می‌کنند.

در گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت آمده است که علت بازگشت گروهی افغانستانی ها، بحران اقتصادی موجود در ایران و بی‌ارزش شدن ریال است.

خبرگزاری آلمان در توضیح وضعیت اقتصادی ایران نوشته است که ریال از اول سال جاری میلادی دو سوم ارزش خود را در مقابل دلار آمریکا و یک پنجم ارزش خود را در مقابل “افغانی” (واحد پولی افغانستان) از دست داده است.

کارگران افغانستانی برای یافتن کار ایران را به مقصد ترکیه یا امارات نیز ترک کرده‌اند.

طبق گزارش مرکز آمار ایران در خرداد ماه ۹۶ افغانستانی ها با حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر، بزرگ‌ترین جمعیت مهاجر در ایران را تشکیل می‌دادند. محل زندگی آن‌ها عمدتا استان‌های تهران، خراسان رضوی و قم است. افغانستانی ها در ایران بیشتر به کارهای سخت و توان‌فرسا مشـغول‌ بوده و هستند.

در بحران کنونی اقتصادی ایران تعداد زیادی مشاغل خود را از دست داده‌اند. کارگران افغان‌ستانی مقیم ایران، به عنوان کسانی که در پایین‌ترین رده‌های اقتصادی به کار مشغول‌اند، بیشاز پیش در خطر بیکاری قرار گرفته‌اند.

رفتن به نوار ابزار