ساخت کانال استانبول از سال آینده

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) محمت جاهد تورحان، وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه با اشاره به توسعه زیرساخت های حمل و نقل ریلی، زمینی و هوایی در کشور از شروع احداث پروژه عظیم کانال استانبول در سال 2019 خبر داد.

وی همچنین با اشاره به افزایش ظرفیت جابه جایی قطارهای سریع السیر کشور (YHT) به 44 میلیون نفر اظهار داشت: ساخت ریل های قطار از سیاست های ملی دولت است. همچنین با ساخت بزرگراه‌ها، پل ها و آزاد راه‌ها از شرق به غرب و از جنوب به شمال تبدیل به یک کریدور مهم در دنیا شده ایم که سه قاره را به هم متصل می کند.

تورحان با بیان اینکه ساخت فرودگاه «استانبول» نیز فصل جدیدی در ترانزیت هوایی ایجاد می کند افزود: شمار مسافران هوایی از 36.5 میلیون در سال 2003 به 195 میلیون در سال 2017 رسیده است و این رقم در سال 2023 به 450 میلیون نفر خواهد رسید. شمار فرودگاه ها نیز از 56 عدد فعلی به 65 عدد خواهد رسید.

وزیر حمل و نقل و زیرساخت‌های ترکیه درباره کانال استانبول نیز گفت: دیگر پروژه عظیم ترکیه نیز کانال استانبول است که طبق برنامه ریزی ها ساخت آن در سال 2019 آغاز خواهد شد.