زن قهدریجانی در مصاحبه تلویزیونی: آتش به اختیاران رهبر٬ خشونت آفریدند

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) یک زن قهدریجانی در مصاحبه با صدا و سیمای رسمی ایران می گوید که علت به خشونت کشیده شدن تظاهرات اخیر ایران، فرمان آتش به اختیار علی خامنه ای، رهبر ایران بود.

این زن می گوید که وقتی رهبر ایران فرمان آتش به اختیار می دهد، عده ای که سلاح در دست دارند، بدون اینکه مقام نظامی بالایی داشته باشند و یا دستوری از مقام بالای خود گرفته باشند، به طور خودسر به طرف مردم شلیک می کنند که سبب کشته شدن مردم می شود.

فرمان آتش به اختیار یک فرمان نظامی است که در مواقع بحرانی جنگ به سربازان داده می شود و سربازان بدون نیاز به کسب اجازه می توانند شلیک کنند.

قهدریجان در استان اصفهان در مرکز ایران شاهد یکی از خشن ترین برخوردها در تظاهرات ضدحکومتی اخیر ایران بود که در اثز آن ۶ نفر کشته شدند. رهبر ایران در بحبوحه انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایران به حامیانش گفته بود: در مواقعی که نظام را در خطر دیدید آتش به اختیارید.