” زنگ خطر هولناک فروپاشی اجتماعی در ایران به صدا در آمده است”

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)، حشمت الله طبرزدی روزنامه نگار و تحلیل گر مسائل سیاسی ایران اعلام کرده است که زنگ خطر هولناک فروپاشی اجتماعی در ایران به صدا در آمده است.

او در این خصوص ادامه داده است: اصلاحات ساختاری و انقلاب گونه نیاز امروز کشور است، اما حکومت بارها نشان داده که حاضر نیست تن به مناسبات و گفتگوهای اصلاحی بدهد. با این اقدام حکومت، زنگ خطر هولناک فروپاشی اجتماعی به صدا در آمده است. با توجه به اعتراضات فراگیر مردمی در اواخر سال گذشته، همه شرایط برای ایجاد یک آشوب اجتماعی فراهم گشته و در چنین شرایطی پیش بینی آینده کشور، دولت و حکومت سخت دشوار خواهد بود!

وی همچنین در گفتگو با “انتخاب خبر” به موارد زیر اشاره کرده است:
– انجام گفتگوی ملی در درون و بیرون نظام جمهوری اسلامی ایران، ممکن نیست، برای اینکه اصولا ساختار حکومت و قدرت فعلی به گونه ای نیست که چنین برنامه های اصلاحی را محقق کند.
–  رابطه مردم، حکومت و دین در ساختار فعلی جمهوری اسلامی ایران به درستی تبیین نشده است. حکومت فعلی معتقد است که نمایندگی دین و خدا را دارد، و مخالفین و منتقدین، قصد دارند تا ماهیت وجودی این حکومت را به چالش بکشند.
– چنین ساختارهایی و چنین حکومت هایی در واقع بسیار مطلق اندیش و تمامیت خواه هستند و تن به اصلاحات جدی نمی دهند، این ها در واقع راهی را که در پیش می گیرند راه همه یا هیچ است؛ یعنی یا باید کلیت و تمامیت قدرت را در دست داشته باشند و حفظ کنند یا اینکه بجنگند، و به قول خودشان شهید شوند.
–  حکومت بارها نشان داده که حاضر نیست تن به مناسبات و گفتگوهای اصلاحی بدهد، چه بسا اگر می خواست تن بدهد طی دو دهه گذشته فرصت داشت، لذا من معتقد نیستم که اصولا قدرت حاکم وارد چنین ساختاری و ساز و کاری شود.
– اصلاحات ساختاری و انقلاب گونه نیاز امروز کشور است، اما اگر این اقدام در کوتاه ترین زمان ممکن عملی نشود، در وضعیت کنونی ما راه حل را این می دانیم که همه جنبش های اجتماعی، منتقدین و مخالفین متحد شوند تا شرایط یک رفراندوم آزاد زیر نظر مجامع بین المللی فراهم شود، در غیر این صورت با توجه به اعتراضات فراگیر مردمی در اواخر سال گذشته، همه شرایط برای ایجاد یک آشوب اجتماعی فراهم گشته و در چنین شرایطی پیش بینی آینده کشور، دولت و حکومت سخت دشوار خواهد بود.
رفتن به نوار ابزار