زنان تورک در ایران

محمد حکیم پور در روز ۸ مارس٬ روز جهانی زن٬ مطلبی تحت عنوان «زنان تورک در ایران» نوشته که خبرگزاری میکروفون نیوز انرا تقدیم خوانندگان گرامی خود می کند:

زنان نه تنها نیمی از جمعیت تورک در ایران را تشکیل می‌دهند، بلکه در تربیت نیم دیگر جامعه نیز نقش اصلی را دارند. تربیتی که منظور از آن نه صرفاً انتقال ارزش‌های اخلاقی و هنجارهای اجتماعی، بلکه تربیتی در برگیرنده مقوله آموزش نیز است.

بالاتر از این، زنان بازتولیدکنندگان زبان مادری در میان ملت نیز هستند و بی‌راه نیست که زنان را عامل اصلی انتقال زبان مادری می‌دانند. مادر، نخستین وسیط زبان برای کودک محسوب می‌شود و کودک زبان خود را از زبان مادرش انتخاب می‌کند.

این همه، اقتضا می‌کند که ما اهمیت جلوگیری از آسیمیلاسیون زبانی در زنان تورک را بدانیم و برای آن راهبرد داشته باشیم.

ما اگر راهبرد واقع‌بینانه‌ای در این زمینه داشته باشیم، خواهیم توانست هم در میان زنان و هم در میان نسلی که آنها می‌پرورند، مانع از گسترش آسیمیلاسیون شویم.

پس هر مرد از این حیث یک انسان محسوب می‌شود و هر زن، حداقل دو انسان!

با این وجود سیاست‌های آسیمیلاسیونیستی در کشور لزوماً رویکرد جنسیتی ندارند و هر دو جنسیت را در بر می‌گیرند، لذا راهبردهای مقابله با این سیاست‌ها نیز لزوماً ماهیت جنسیتی نمی‌تواند داشته باشد.

به نظر من، گسترش حوزه جامعه مدنی و تشویق ورود زنان به این حوزه از یک سو و تلاش برای تورکیزاسیون نهادهای جامعه مدنی را از سوی دیگر به طور توٱمان باید از راهبردهای مهم مقابله با سیاست‌های آسیمیلاسیونیستی تلقی کرد.

افزایش کمیت و کیفیت محصولات فرهنگی به زبان تورکی، از جمله در حوزه کتاب، فیلم، انیمیشن، موسیقی و شعر نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

همچنین، بازسازی چهره‌های اساطیری زنان تورک، می‌تواند به تقویت فرایند هویت‌پروری در زنان تورک کمک کند.