فومنی: ایران به صورت فامیلی اداره میشود

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا)، حجت الاسلام محمد زارعی فومنی معتقد است که مقام ریاست جمهوری در ایران چیزی در حد “کشک” و “تدارکاتچی” است و ایران در بعد از انقلاب صرفا توسط دو الی2 هزار پانصد نفر اداره می شود که همه انها با هم فامیل هستند و سر در یک اخور دارند.

حجت الاسلام محمد زارع فومنی از شاگردان منتظری ، صانعی ، موسوی تبریزی، موسوی اردبیلی و بیات زنجانی بوده و با گرایش سیاسی چندین دوره مسئولیت ستاد های انتخاباتی رفسنجانی را در سطح کشور عهده دار بوده است.