ر‌ژه دانش آموزان ارمنی با پرچم ارمنستان در ایران و دهن کجی به تمام ملت ایران

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) انتشار تصویری از کودکان یک مدرسه مخصوص اقلیت ارامنه در ایران که روی لباسهایشان پرچم ارمنستان وجود دارد، موجی از خشم در بین کاربران ایرانی و بخصوص ترکها در فضای مجازی ایران به راه انداخت.

این کاربران به رویکرد دوگانه و متناقض حکومت ایران به ارامنه، ایرانیان و ترک ها در این کشور معترض بوده و سیاست های حکومت ایران در حمایت از فعالیت های بیگانه گرا و ترک ستیزانه را محکوم کرده اند.
دهها میلیون جمعیت ترک و آذربایجانی در ایران از دستیابی به ابتدایی ترین حقوق ملی خود محرومند و هرگونه فعالیت آنها در این زمینه با مارک تجزیه طلبی با احکام دادگاهی سنگین مواجه می شود، بدیهی است که در چنین شرایطی استفاده از پرچم کشورهای ترک مانند آذربایجان و ترکیه نیز با احکام به مراتب سنگین تری مواجه خواهد شد.

با این وجود اقلیت چند ده هزار نفری ارامنه ایران در مدارس اختصاصیشان به زبان مادری خود تحصیل می کنند و آزادانه از پرچم ارمنستانی استفاده می کنند که ۲۰ درصد از خاک کشور مسلمان، شیعه و ترک آذربایجان را اشغال کرده است.

این رویکرد دهن کجی به کل ملت ایران و به جمعیت دهها میلیونی ترکها و آذربایجانی ها در ایران است.

رفتن به نوار ابزار