رونمایی از کتاب “زبان مادری در گفتمان علوم اجتماعی”

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) کتاب “زبان مادری در گفتمان علوم اجتماعی” به عنوان اولین اثر در حوزه مطالعات اجتماعی در ایران بالاخره چاپ شد.
در این اثر ۱۷ تن از اساتید حوزه های گوناگون علوم انسانی مشارکت نمودند و به یقین می توان ادعا کرد این کتاب یک طرح ملی به معنای وسیع کلمه بوده است. زیرا از اکثر نقاط ایران با زبان های مختلف و حتی ادیان گوناگون در این پروژه ملی شرکت جسته اند و این مایه مباهات است که پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی توانسته است این طرح سترگ را مدیریت کند.
چهارشنبه ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۷ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از این کتاب رونمایی خواهد شد و خانم دکتر امیلیا نرسیسیانس نیز به عنوان یکی از سخنرانان کلیدی درباره مسئله زبان مادری سخنرانی خواهند کرد. ما به دلیل اینکه ازدحام جمعیت زیاد خواهد شد تلاش کردیم بزرگترین سالن پژوهشگاه (سالن حکمت) را رزرو کنیم و از ساعت ۱۰ الی ۱۲ منتظر شما عزیزان هستیم. سید جواد میری

رفتن به نوارابزار