روشنگری تنها کار ماست/چکیده ی کنفرانس بخش سوم/طاهر نقوی

پس از «تشخیص مسیرِ درستِ حرکت» و قدم گذاشتن در آن مسیر، حواسمان باشد که یک نسلی آگاه و یک حرکت اجتماعی و فرهنگی و مدنی که به زحمت و به سعی وتدبیر گذشتگان و بزرگانِ حرکت شکل گرفته است محفوظ بداریم و به افراط و تفریط نکشانیم…

می‌دانیم گرسنگی و بیکاری و گرفتاری های اقتصادی کمرشکن در جامعه هست و این مشکلات در مناطق ترک نشین مضاعف و بیشتر…

اما نباید فراموش کرد که بزرگترین درد یک ملت غفلت و جهالت است. و کسانی که نان ملت را می‌دزدند از ناآگاهی ملت بهره می‌گیرند، «نان و نامِ یک ملت آگاه» هیچوقت به غارت نمی‌رود. بیایید ملتمان را آگاه سازیم.
یک ملت آگاه مسیر سعادت خویش را پیدا می‌کند.
و باز قبل از هر اقدامی ما نیازمند کار فکری و فرهنگی هستیم…

قبل از عید مطلبی مختصر تحت عنوان «گام دوم حرکت ملی آزربایجان و حرکت تحول خواهانه ی ترکهای ایران» داشتم و در آنجا اشاره کرده ام که ما باید حرکت را به تهران بکشانیم

«هویت طلبی» باید به تهران و اصفهان و شیراز و خراسان و چهار محال و بختیاری و دیگر مناطق ترک نشین کشانده شود…

ارتباط با فعالان سیاسی و مدنی ترکها ی خارج از آزربایجان و انتقال تجارب فعالان مدنی آزربایجان به آنها یک ضرورت است.

باید آنها را با حقوق شان آشنا سازیم

به سمت وحدت ترکها قدم برداریم.

برای نتیجه گرفتن عجله نکنیم
برای تولد یک بچه ی سالم زمان کافی لازم است.

باید «کانالهای تخصصی» تاریخی و ادبی وحقوقی و سیاسی و جامعه شناسی و… تشکیل داد.
مثلا در حوزه های تاریخی می‌بایست محققین و گروه‌های «سلجوق شناس» که فقط بر روی سلسله ی سلجوقیان کار تحقیقاتی انجام دهد تشکیل دهیم و به همین منوال و ترتیب «غزنوی شناس» و «افشار شناس» و «صفوی شناس» و… به تحقیق بر روی دیگر سلسله های ترک کار تحقیقاتی و علمی انجام دهیم…
مثلا اکنون بزرگانی چون استاد مرادی مراغه ای و استاد محمد رحمانی فر بر روی تاریخ معاصر کارهای تحقیقاتی ارزشمندی انجام می‌دهند…

ما نیازمند محققانی هستیم که سلسله ی ساسانیان و هخامنشیان را از نو برای ملت بشناساند و مقالات و کتاب های جدیدی در این باب بنگارد. استاد بهنام کیانی در این حوزه تحقیقات بزرگی انجام داده اند و جعلیات ساخته ی پان ایرانیست ها و پان فارس ها را به خوبی انعکاس داده اند…

باید حرکت را عمومی سازی کرد از انحصارها خارج نمود ملت خود باید متولی حرکت باشند. این امر هزینه ها را برای فعالین سیاسی واجتماعی و فرهنگی ترکها خواهد کاست.
در تمامی حوزه های اجتماعی باید اکتیو بود. می بایست در دانشگاه‌ها و مدارس و حوزه های علمیه و دانشجویان و دانش آموزان و روحانیون در ارتباط بود…

فعالیت در روستاها ضروريست، گروه‌های منطقه ای تشکیل دهید آنها نقش رسانه و کتاب و حزب را بازی می‌کند. پیشنهاد مهندس علیرضا فرشی «هر کنده بیر کیتاب ائوی» می‌تواند چاره ساز باشد.

ارتباط و برنامه ریزی بر روی کلیه ی اصناف حیاتی است.
بازاریان و صنعت گران و فرهنگیان و نظامیان و….

تکرار شعار ها و اهداف و آرمانهای حرکت «دموکراسی خواهی و آزادی خواهی و عدالت خواهی و تحول خواهی و اسلامگرایی » ضروريست…
این شعارها نه فقط در بین ترکها بلکه باید در بین دیگر اقوام وملل ساکن کشور لازم است…

پان ایرانیست هاامروز خود توان مقابله با جریان تحول خواهی را ندارد

وسعی می‌کند دیگر اقوام را در مقابل مطالبات ترکها قرار دهد
کردها در ارومیه
گیلکها در شمال..
وگاها فارسها و ارامنه را در تهران
باید با هوشیاری و گفتگو دفع فتنه نمود و قربانی بودن خود آن آقوام به دست راسیزم پارسی و پان ایرانیست ها را به آنها گوشزد کرد.یاد آوری جنایات عصر پهلوی را در حق قوم آنها کفایت می کند …

فضای مجازی با وجود تمامی محاسن متاسفانه سبب گردیده است دیدارها وارتباطات میان فعالان مدنی ترکها با همدیگر و عامه ی مردم کمتر شود، دیدارها و ملاقات ها در این شرایط برای ایجاد وحدت ورفع اختلافات موثر و اثر بخش است.

در آخر نباید از حامیان مالی و فکری خارجی جریان پان فارس ها غافل بود بیش از صد سال است که انگلیس و آمریکا از این جریان حمایت مستقیم دارد.
از جابجایی مستقیم قدرت از ترکها به پارس‌ها و به زیر کشیدن حکومت قاجار و ابقای نظام پهلوی تا تاریخ سازی‌ها و جعل و کتاب سازی ها به نفع پارسیان و نفی هویت و انکار تاریخ و کتاب
سوزی ها علیه ترکان به صورت یک پروژه به دست انگلیس صورت گرفته است.

به عنوان مثال چگونگی تهیه ی مجموعه کتاب‌ها و دایره المعارف«ایرانیکا» با مدیریت احسان یار شاطر و نحوه ی حمایت های مالی و فکری از این اثر ضد ترکی را مشاهده بفرمایید و پی به جنایات به اصطلاح علمی و تاریخی خواهید برد

رفتن به نوار ابزار