روحانی نظامیان را به عدم دخالت در سیاست دعوت کرد

حسن روحانی امروز در سخنرانی خود در خرم آباد، نظامیان را به عدم دخالت در سیاست دعوت کرد.

وی چنین اظهار کرد: ما می‌گوییم هر کسی کار خود را انجام دهد، ما دست نظامیان را می بوسیم اما آن‌ها باید کار نظامی خود را انجام دهند و می گوییم هر چیزی به جای خودش نیکو است.

روحانی در ادامه تصریح کرد: امروز مردم آمده‌اند بگویند که می‌خواهند روحانی باز خدمتگذار آنها باشد و افتخار من نیز آن است که خدمتگذار آنها باشم.

وی در ادامه افزود: ما نمی پذیریم که یک جناحی منزوی باشد و گروهی اقلیت بخواهند بر افکار مردم حکومت کنند.

 

رفتن به نوار ابزار