روایت ترک های ساکن ایروان از رفتارهای ظالمانه ارامنه با ترکها و مسلمانان

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)، ترک‌های ایروان که چند دهه گذشته به دلیل ظلم ارامنه به تاش‌بورون در استان ایغدیر ترکیه پناه آوردند، می کوشند خاطرات تلخ آن دوران را به دست فراموشی بسپارند.

اکثر جمعیت روستای تاش‌بورون از توابع شهرستان قره قویونلوی در استان ایغدیر ترکیه را ترک‌های پایتخت ارمنستان که در گذشته «روان» نام داشت و با فشار ارامنه به «ایروان» تغییر یافت، تشکیل می دهند.

آنها به دلیل رفتار ظالمانه ارامنه به این روستای ترکیه پناه آورده اند و می کوشند تا خاطرات دردناک و تلخ آن دوران را فراموش کنند. یکی از آنان به نام تانریوردی ایریجه به خبرنگار آناتولی در این باره گفته است:

“ترک های ایروان به دلیل روزهای سخت به مناطق مختلف رفتند. پدران ما نخست به ایران مهاجرت کردند، اما در آنجا با مشکلاتی مواجه شده و به ارمنستان بازگشتند.

نظام کمونیستی اموال مان را گرفت و در نهایت با تصمیمی اضطراری و شبانه وارد این روستا شدیم. اهالی این روستا ترکیبی از اهالی ایروان و حومه آن هستند. همه این مردم به تدریج وارد این روستا شده اند”.

اسرافیل یورداکول، یکی دیگر از هالی این روستا نیز اظهار داشته است: “پانزده روستا در ازمنستان تخلیه شد و مردم آنها به ترکیه آمدند. مهاجرت در سال 1927 آغاز شد و تا 1937 ادامه یافت”.

پروفسور ارول کورکچواوغلو، عضو هیئت علمی شاخه تاریخ دانشکده ادبیات دانشگاه آتاتورک ارزوروم و رئیس مرکز پژوهش های روابط ترک و ارامنه در این زمینه تصریح کرده است:

“در اوایل قرن 19 روس ها برنامه هایی برای تغییر دموگرافیک در قفقاز و شرق آناتولی داشتند. پروژه اصلی آن‌ها کوچ اجباری مسلمان این مناطق و آوردن ارامنه بود.

یکی از این مناطق روان (یا همان ایروان کنونی) بود. بر اساس مطالعاتی که در سال 1814 در روان (ایروان) انجام شده است، 84 درصد اهالی آن، ترک های مسلمان بوده اند”.

رفتن به نوار ابزار