رهبری تقاضای تشکیل شورای رهبری را داده است

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) سید یوسف طباطبایی نماینده مردم اصفهان در خبرگان رهبری گفت : رهبری برای تعیین سرنوشت جانشین خود از خبرگان تفاضای تشکیل شورای رهبری به مدت ۳ سال را نموده است تا پس از ۳ سال یکنفر بعنوان رهبر بعدی کشور معرفی گردد .
خبرگان رهبری اسامی ۹ نفر را برای تشکیل شورای رهبری اعلام نموده است.