رقص یاللی آذربایجان ثبت جهانی شد

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) یونسکو امروز رقص یاللی آذربایجان را به عنوان میراث فرهنگی به نام جمهوری آذربایجان ثبت جهانی کرد.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *