رشد ملی گرایی در کشورهای اروپایی

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا)، راست گرایان معتقدند زده شدن مردم از سیاست های چپ ها که مردم اروپا را فدای مهاجران می کنند سبب شده ملی گرایی در کشورهای اروپایی افزایش یافته است.

رفتن به نوارابزار