رشد اقتصادی ازبکستان

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) بر اساس گزارش کمیته دولتی آمار ازبکستان میزان تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه نخست امسال با 5.3 درصد رشد به 91 تریلیون و 97 میلیارد و 700 میلیون سوم (معادل 62.1 میلیارد لیر ترک) رسیده است.

بر این اساس بخش تولیدات صنعتی 6.8 درصد، کشاورزی، جنگلداری و پرورش ماهی 2.5 درصد، بخش ساخت و ساز 5.9 درصد، بخش حمل و نقل 4.6 درصد، ارتباطات راه دور 2.7 درصد و بخش خدمات 5 درصد رشد کرده است.

تولید ناخالص داخلی ازبکستان سال گذشته نیز 5.1 درصد افزایش یافت و به 407 تریلیون و 514 میلیارد سوم رسید. سال گذشته بخش تولیدات صنعتی 10.6 درصد، کشاورزی، جنگلداری و پرورش ماهی 0.3 درصد، بخش ساخت و ساز 9.9 درصد و بخش خدمات 5 درصد رشد کرد.

دولت ازبکستان پیش بینی کرده است تولید ناخالص داخلی این کشور امسال 5 درصد افزایش یابد. 

در گزارش «چشم انداز اقتصادی جهان» بانک جهانی نیز پیش بینی شده است که تولید ناخالص داخلی ازبکستان در سال جاری 5.3 درصد رشد خواهد کرد.

Comments: 0

رفتن به نوار ابزار