رزمایش گسترده نظامی در جمهوری آذربایجان

این پست نیز در دسترس است: faفارسی

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور یک مانور نظامی با مشارکت واحدهای موشکی و توپخانه ای برگزار کردند.

تقویت توانایی های جنگی و دفاعی نیروها، از اهداف این رزمایش عنوان شده است.

این رزمایش به طور همزمان در چندین منطقه از آذربایجان برگزار شده و در آنها اهداف دشمن فرضی منهدم شده است.

این پست نیز در دسترس است: faفارسی