رحیم محمد پور به 10 سال حبس محکوم شد

رحیم محمد پور ،در شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز و به ریاست احراری ، از بابت عضویت در حزب کمونیست کارگری به پنج سال حبس ، از بابت توهین به خمینی به دو سال حبس، از بابت توهین به خامنه ای به دو سال حبس و از بابت تبلیغ علیه جمهوری اسلامی به یک سال حبس محکوم شده است.
حداکثر مجازات در همه ی اتهامات ،در مورد وی اعمال شده است.
رحیم محمد پور در سال هشتاد و دو نیز، به اتهامات مشابه مورد محاکمه قرار گرفته بود. 

Comments: 0

رفتن به نوارابزار