راه اندازی مجدد قطار مسافربری تبریز_وان

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)، میرحسن موسوی معاون مسافری راه آهن ایران اعلام کرده است: قطارهای مسافری در مسیر تبریز – وان (ترکیه) تردد خود را از روز دوشنبه 28 خرداد ماه سالجاری، مجدداً از سر خواهند گرفت.

وی تصریح کرده است: مسافران می توانند بلیت خود را از سایت اینترنتی و یا از مراکز فروش بلیت قطار در سراسر ایران خریداری کنند.

به گفته موسوی بهای بلیت این مسیر 11 یور خواهد بود.

ﺍﺣﻤﺪ ﺍﺭﺳﻼﻥ، ﻭﺯﯾﺮ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ، ﺩﺭﯾﺎﻧﻮﺭﺩﯼ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺗﺮﮐﯿﻪ هم در این رابطه ﺩﺭ گفتگو ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﺁﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩه است: ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎ ﻗﻄﺎﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺗﺒﺮﯾﺰ – ﻭﺍﻥ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ 240 ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ 18 ﮊﻭﺋﻦ ﺁﻏﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻗﯿﻤﺖ ﺍﯾﻦ ﺳﻔﺮ 8 ﺳﺎﻋﺘﻪ 10.8 ﯾﻮﺭﻭ ﺍﺳﺖ.
ﻭﯼ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍشته است : ‏ﺍﻭﻟویت ﺳﻔﺮ ﺍﯾﻦ ﻗﻄﺎﺭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ 18 ﮊﻭﺋﻦ ﺍﺯ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﻭﺍﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ 19 ﮊﻭﺋﻦ ﺍﺯ ﻭﺍﻥ ﺑﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

بنا به اظهارات ارسلان، ﻫﺮ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﺍﺯ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﻭﺍﻥ ﻭ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺍﺯ ﻭﺍﻥ ﺑﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ این ﺳﻔﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

گفته می شود ﺍﯾﻦ ﺧﻂ ﺁﻫﻦ 334 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﯼ 107 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺧﺎﮎ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻭ 224 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺧﺎﮎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺩﺍﺭﺩ.

رفتن به نوارابزار