راهپیمایی مردم ترکیه در اعتراض به سیاست‌های چین در ترکستان شرقی

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) انجمن «دست در دست هم» به همراه برخی از نهادهای جامعه مدنی در شهر نیده ترکیه٬ در اعتراض به سیاست‌های دولت چین در منطقه ترکستان شرقی دست به تجمع و راهپیمایی اعتراضی زدند.

تظاهرات کنندگان که در میدان امام خطیب این شهر تجمع کرده بودند با حمل پرچم‌های ترکیه و ترکستان شرقی تا میدان عمر خالص دمیر راهپیمایی کردند.

یوسف گولچ رئیس انجمن «دست در دست هم» نیده طی سخنانی در این راهپیمایی اظهار داشت: «چین ظالم نباید فراموش کند زمانی فرا می رسد که کفار را به زانو در خواهیم آورد.ترساندن ظالم در جوهر ما است».

وی افزود: «ملت ما همیشه در برابر ظلم خواهد ایستاد. به نام همه ملت ترک و مسلمانان ظلم و ستم چین به مردم ترکستان شرقی را محکوم می کنیم. در برابر این ستم سکوت نخواهیم کرد».

تجمع کنندگان بعد از خواندن دعا متفرق شدند.

Comments: 0

رفتن به نوار ابزار