راهپیمایی ضد نژادپرستی در آمریکا

خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) هزاران نفر از شهروندان آمریکایی در اعتراض به نژاد پرستی و نفرت پراکنی مقابل مقر فدرال در شهر شیکاگو تجمع کرده و نمایندگان گروه‌های مختلف نیز در سخنانی خطاب به جمعیت به افزایش حوادث نژادپرستانه در دوره‌های اخیر اشاره کردند.

سخنگویان در ادامه ضمن تاکید بر اینکه اصل «آزادی بیان» یکی از ارکان اساسی آمریکا است ولی به منزله حق اظهارات نژادپرستانه نیست، افزودند: افزایش اقدامات نژادپرستانه علیه مسلمانان و سیاه پوستان به ابعاد نگران کننده رسیده است.

معترضان در این راه پیمایی یاد هیثر هیر که در جریان وقایع شهر شارلوتزویل ایالت ویرجینیا کشته شده بود را گرامی داشته و تا مقابل برج ترامپ به تظاهرات خود ادامه دادند.

پلیس شیکاگو نیز اقدامات امنیتی شدیدی در اطراف محل برگزاری تظاهرات، مسیر راه پیمایی و مقابل برج ترامپ اتخاذ کرد.

رفتن به نوار ابزار