رئیس سازمان برنامه و بودجه: پرداخت ۹۳۴ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در کشور!


به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت:
* در حال حاضر ۹۳۴ هزار میلیاردتومان یارانه پنهان در کشور پرداخت می‌شود. (به چه نهادها و کسانی!؟)

* حدود ۴۵ هزارمیلیارد تومان نیز معافیت رسمی مالیاتی در کشور وجود دارد.

* متأسفانه برخی از کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته بودند این ارز را وارد بازار نکردند و بخش دیگری هم که وارد بازار شد به لحاظ تفاوت قیمتی که داشت با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه نشد و به همین جهت باید در روند ارائه ارز به واردکنندگان و تجار تجدیدنظر کنیم. / مهر