رئیس جمهور جدید برزیل خواستار مصونیت قضایی ماموران انتظامی شد

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) رئیس جمهور جدید برزیل از دولت خواسته قانونی وضع کند که ماموران امنیتی را وقتی در ماموریت هستند از مصونیت قضایی برخوردار کند.

جایر بولسونارو، رئیس جمهور راست‌گرای ضدمهاجر برزیل که قبلا افسر ارتش بوده می‌گوید تا وقتی چنین تضمینی برای نیروهای انتظامی و امنیتی وجود نداشته باشد آمار جرم و جنایت در برزیل کاهش نخواهد یافت.

کاهش جرم و جنایت یکی از وعده‌های انتخاباتی آقای بولسونارو بوده است.

او هفته پیش گفت اگر روسیه به حضور خود در ونزوئلا کشور همسایه برزیل ادامه دهد، برزیل به آمریکا اجازه احداث پایگاه نظامی در این کشور خواهد داد/بی بی سی