رئیس جمعیت هلال احمر ایران به دادسرای جرائم اقتصادی احضار شد

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) علی‌اصغر پیوندی، رئیس جمعیت هلال احمر درباره فساد مالی گسترده در سازمان تدارکات پزشکی به دادسرای مفاسد اقتصادی احضار شد.
طی روزهای گذشته نیز چندین نفر از مدیران سازمان هلال احمر به اتهام فساد مالی گسترده بازداشت شدند که برخی از آنها به قید وثیقه آزاد هستند.

رفتن به نوار ابزار