رئیس‌جمهور پرو استعفا کرد

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) رئیس‌جمهور پرو استعفای خود را تقدیم کنگره این کشور کرد.

به نقل از خبرگزاری رویترز، پدرو پابلو کوچینسکی، رئیس‌جمهور پرو استعفای خود را در حالی تقدیم کنگره این کشور کرد که پارلمان قرار است امروز درباره برکناری وی تصمیم‌گیری کند.