دیدار مردم اردبیل با عباس لسانی پس از آزادی از زندان

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) فعالین ملی مدنی شهر اردبیل با عباس لسانی، پس از آزادی وی از زندان مرکزی تبریز گروه گروه در حال دیدار هستند.