اظهارات مهم دکتر صمدلی در گفتگو با صدای آمریکا/ تشریح حکم ناعادلانه لسانی و اخرین وضعیت زندانیان سیاسی اذربایجان/ اوضاع فاجعه بار سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) دکتر فرزاد صمدلی، عضو حرکت ملی آذربایجان و یکی از مدیران شورای مدیریت گذار در گفتگو با صدای آمریکا به تشریح حکم ناعادلانه لسانی، آخرین وضعیت زندانیان سیاسی اذربایجان و اوضاع فاجعه بار سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی آذربایجان و ایران پرداخت.

سر خط گفتگو های وی چنین است:

 • جرم فرزندان آذربایجان دفاع از حقوق قانونی ملت ترک و آذربایجان است.
 • دیگر اقوام ایران نیز به شدت تحت فشار هستند.
 • قوانین رژیم جمهوری اسلامی ایران در تضاد جدی با قوانین بین المللی است.
 • همه اقوام و مذاهب و ادیان در ایران تحت ستم هستند و شما هر چقدر از رژیم ولایت فقیه، قومیت فارس و مذهب شیعه دورتر می شوید به همان میزان ضریب ستم این رژیم بر شما افزایش پیدا می کند.
 • رژیم ایران مغایر با طبیعت انسان و حقوق بشر است. بدیهی ترین حقوق انسانها در این رژیم نادیده گرفته شده است.
 • این ٰرژیم در حال تلاش برای نابود کردن اجتماع و محیط زیست ایران و آذربایجان است.
 • در بیت رهبری نه خدا وجود دارد، نه مفاهیمی چون ایران، آذربایجان و  حقوق بشر
 • بزرگترین تروریست، خود شخص خامنه ای است.
 • تکنولوژی ارتباطات اوضاع را بر رژیم تنگ کرده و سانسورها را شکافته است.
 • کاری کرده اند که در اثر خشک شدن هولناک دریاچه اورمیه تبریز باید تخلیه شود.
 • دسترسی به مواد مخدر راحتتر از دسترسی به پاکت چای در ایران و‌ شهرهای آذربایجان شده است.
 • اجتماع ایران در معرض انفجار قرار دارد.
 • جهان صدای ملت ایران و آذربایجان را باید بشنود.
 • دنیا باید علیه رژیم ایران متحد شود.
 • رژیم ایران در حال انجام اقدامات تروریستی در سراسر خاورمیانه است.
 • این رژیم فقط در حال صدور تروریسم در منطقه هست.

 

برای شنیدن این گفتگو به لینک زیر مراجعه فرمایید؛

https://www.amerikaninsesi.org/a/abbas-lisani-semedli-/5110566.html?fbclid=IwAR2ejRWGKIm4dzkwbDZO5jrH6m7lO74SPrtCMAY6PoMmiu3WzBtbPuzhf2E

 

رفتن به نوار ابزار