دو پیرمرد در تکاب و سقز بە دلیل فقر خود را حلق آویز کردند.

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا)یک مردی ٥٥سالە اهل تیکان تپه (تکاب)بە دلیل فقر و بی کاری ب خود را حلق آویز کرد، هویت این فرد صدیق مجنونی میباشد.

متاسفانە چند روز پیش هم قادر رضایی اهل سقز بە دلیل فقر و بدبختی خود را حلق آویز کرد.

رفتن به نوار ابزار