دو فعال سیاسی: بر مطالبه جمهوری تاکید کنیم

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا)
ابوالفضل قدیانی و علیرضا رجایی، از فعالان سیاسی با انتشار بیانیه‌ای گفتند ولایت فقیه با جمهوریت ناسازگار است و باید بر مطالبه جمهوری تاکید کرد.
آن‌ها گفته‌اند انقلاب ۵۷ با آرزوی حکومت جمهور به پیروزی رسید اما تحت انقیاد قرار گرفت و گنجاندن اصل ولایت فقیه بر این انقیاد صحه گذاشت.
به گفته قدیانی و رجایی، با تدوین آن قانون اساسی از بدو پیروزی انقلاب، این انحراف ساختارمند شد و ریشه‌ی اصلی تمامی بحران‌هاست و تظاهر به خونسردی و اعتماد به نفس ظاهری دردی از موجودیت بیمار حکومت ایران را درمان نمی‌کند.
از سال گذشته اعتراضات گسترده‌ای در سراسر ایران به وضعیت نابسامان اقتصادی، بحران محیط زیست و سیاست خارجی حکومت شکل گرفته است.
در چند ماه اخیر انتقادهای تندی درباره بحران‌های متعدد جمهوری اسلامی مطرح شده که در مواردی مسئولیت آن‌ها را متوجه آیت‌الله خامنه‌ای می‌دانند.