دومین روز نشست مجمع پارلمانی کشورهای تورک در ازمیر

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا)در دومین روز از هشتمین دوره نشست مجمع پارلمانی کشورهای تورک (TÜRKPA) به میزبانی ترکیه در شهر ازمیر برگزار می شود، گزارش های کارشناسی کمیسیون ها بررسی شده و بودجه سال 2019 این مجمع تصویب شد.

بنعلی ییلدیریم رئیس مجلس ملت کبیر ترکیه در این نشست با اشاره به اینکه حضور کشورهای ازبکستان و ترکمنستان را نیز در شورای همکاری کشورهای تُرک و مجمع پارلمانی کشورهای تورک (تورکپا) در دوره های بعد استقبال می کنیم افزود: این دو نهاد با مشارکت همه کشورهای تُرک بیش از پیش تقویت خواهد شد.

ییلدیریم همچنین در نشست خبری نیز با پربار خواندن دیدارها اظهار داشت: “تورکپا در طول سابقه ده ساله خود 7 مجمع تشکیل داده و با تصمیماتی که در این مجمع ها گرفته شده بیش از پیش سازمان یافته تر شده است.

موضوعاتی مانند گزارش های کمیسیون کارشناسان و بودجه مجمع مورد بحث قرار گرفته و تصمیمات لازم اتخاذ شد. همچنین روسای مجالس نیز در موضوعاتی مانند روابط میان کشورها، همکاری ها و تقویت مناسبات به تبادل نظر پرداختند.”

ییلدیریم افزود: “ششمین نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری کشورهای تُرک روز سوم سپتامبر با حضور روسای جمهور 6 کشور در قرقیزستان برگزار شد. در این نشست رئیس جمهور ازبکستان و نخست وزیر مجارستان نیز به عنوان مهمان افتخاری حضور داشتند. تقویت همکاری ها و ایجاد زمینه های استفاده از ظرفیت کشورهایمان از محورهای این نشست بود. منطقه اوراسیا که وطن دنیای تُرک است، در راه رفاه بیشتر قدم بر خواهد داشت. حضور کشورهای ازبکستان و ترکمنستان را نیز در شورای همکاری کشورهای تُرک و مجمع پارلمانی کشورهای تورک در دوره های بعد استقبال می کنیم”.