دهها تن از مردم اصفهان در اعتراض به گرانی به خیابان آمدند

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) دهها تن از مردم اصفهان در اعتراض به گرانیهای روز افزون به خیابانها آمدند.

روز سه شنبه 9 مرداد دهها تن از مردم اصفهان در خیابان شاپور جدید در اعتراض به گرانی روز افزون و بیکاری و رکود بازار که در اثر بحران ارز در ایران ایجاد شده است دست به راهپیمایی زدند. در یک هفته گذشته قیمت دلار از حدود 7500 تا 12500 تومان رشد کرده است. قیمت دلار تا دو ماه پیش با مسکن ها و سیاست های گذرا تا 4000 ثابت نگه داشته شده بود که این اواخر با فشار تحریمی امریکا به شدت رو به فزونی گذاشت.

روز گذشته فراخوان های پراکنده ای برای راهپیمایی مردن علیه گرانی در سرتاسر این کشور داده شده بود.

دو فیلم زیر از اعتراضات اصفهان می باشد:

رفتن به نوار ابزار