دمکراتها و جمهوریخواهان پیروزی را میان خود تقسیم کردند

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا)با پایان انتخابات میان دوره‌ای آمریکا، احزاب جمهوری‌خواه و دمکرات پیروزی را تقسیم کرده‌اند.

در این انتخابات که بعضی از آن به عنوان رفراندومی برای محبوبیت ترامپ یاد کرده بودند، دمکرات‌ها توانستند اکثریت کرسی‌های مجلس نمایندگان را از آن خود کنند.

این پیروزی به منزله قدرت بیشتر دمکرات‌ها برای به چالش کشیدن تصمیم‌های دولت ترامپ، رئیس جمهور آمریکاست.

رسانه های آمریکا اعلام کردند که دموکرات‌ها با کسب بیش از ۲۳ کرسی جدید در مجلس نمایندگان، توانسته‌اند اکثریت این مجلس کنگره را کسب کنند.

در این انتخابات جمهوری خواهان ۵۱ کرسی و دمکرات‌ها ۴۵ کرسی سنا را از آن خود کردند.

در رقابت‌های مجلس نمایندگان، دمکرات‌ها ۲۱۹ کرسی را در مقابل ۱۹۳ کرسی جمهوری خواهان کسب کردند.

دمکرات‌ها در هشت سال گذشته در اقلیت قرار داشتند و جمهور‌ی‌خواهان موفق شده بودند هر دو مجلس سنا و نمایندگان را از آن خود کنند.

با از دست رفتن اکثریت حزب جمهوریخواه در مجلس نمایندگان، دونالد ترامپ در دو سال باقیمانده از این دوره ریاست جمهوری در پیشبرد سیاست‌های خود به خصوص در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی داخلی، با مقاومت بیشتری از سوی کنگره مواجه خواهد بود.