دفتر حسینی خامنه‌ای حدود ۲۵ میلیون دلار ارز دولتی از بانک مرکزی گرفته است

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تحقیقی اعلام کرده که دفتر علی خامنه‌ای بیش از ۳۵ میلیون دینار عراق، معادل حدود ۲۵ میلیون دلار ارز دولتی از بانک مرکزی گرفته است.
بانک مرکزی از فروردین ۱۳۹۷ تا اردیبهشت ۱۳۹۸ بیش از ۵۴ میلیون دینار عراق با ارز چهار هزار و۲۰۰ تومانی به ۱۰ شخص حقوقی داده که ۶۶ درصد این میزان توسط فردی در دفتر رهبر حمهوری اسلامی دریافت شده است.
در این تحقیق به نام دریافت کننده این ارز‌ها و محل مصرف آن اشاره‌ای نشده است.

Comments: 0

رفتن به نوار ابزار