دستکاری در تمبر 40 سالگی جمهوری اسلامی

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا)  یک چهره مهم مخالف از عکس استفاده شده در تمبر ۴۰سالگی انقلاب در ایران حذف شده است.

🔸عکس پایین: حذف مرحوم آذری قمی و نزدیک کردن احمد جنتی!!
🔹این تصویر دستكاري شده بعنوان تمبر ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی با حضور احمد جنتی و مقتدایی رونمایی شده است‌!